Koučing

"Váž si sám seba, aj iní si ťa budú vážiť."  [Konfucius]

Koučing ti pomôže získať nadhľad nad situáciami, ktorými prechádzaš, pomôže ti nájsť vlastné odpovede na tvoje otázky a vie ti pomôcť vyriešiť rôzne výzvy, ktorým v živote čelíš.
Nájdi sebavedomie a vnútornú silu pohnúť sa ďalej.

Načo kouč?

Kouč nemusí byť expertom v konkrétnej oblasti alebo téme koučovania, nikdy nedáva rady ani návody, čo má klient urobiť.
Kladie otázky, ktoré vedú klienta k tomu, aby premýšľal, hľadal možnosti a vlastnú cestu k dosiahnutiu cieľa.
Kouč dôveruje klientovi, že on sám je odborníkom na svoj súkromný ako aj pracovný život a má dostatok vlastných zdrojov na to, aby našiel tie správne riešenia.

Sprevádza ho na ceste k jeho cieľu, počas ktorej si dokáže maximalizovať svoj vlastný potenciál.
Následne mu pomocou rôznych jednoduchých techník vie pomôcť realizovať kroky a ciele, ktoré si stanovil.

Posilňuje tak jeho sebavedomie, podporuje kreativitu a klient nachádza riešenia, ktoré sú v súlade s jeho hodnotami, presvedčeniami a životným postojom.

✅ Cieľom koučingu je pomôcť celkovo zlepšiť kvalitu tvojho života vo všetkých smeroch. Zmena v jednej oblasti ovplyvní aj tie ďalšie, a tým sa môžu zlepšiť i tvoje vzťahy a získaš iný uhol pohľadu na rôzne veci a situácie.

Mentoring s konzultáciami

"Môžem ti ukázať cestu.
Kráčať po nej však musíš sám."  [Konfucius]

Táto mesačná (max. 2-mesačná) konzultačná spolupráca je niečo, čo sa vyvinulo tak nejak samo. Ak sa potrebuješ posunúť rýchlo a bezpečne vpred a chceš situácie VYRIEŠIŤ a nielen riešiť, si na správnom mieste. Klasický mentoring je doplnený o konzultácie a koučing, čo zvyšuje efektivitu a  výsledky.

O čom to je?

✅ Intenzívnu spoluprácu ponúkam tebe, ak sa skutočne a rýchlo chceš dostať von zo začarovaného kruhu, ak máš pocit, že nech robíš, čo robíš, stále je to rovnaké ...že ťa život fackuje a teba to už nebaví.
🤝🏻 Počas jedného mesiaca sa budem 2x týždenne venovať len tebe a tvojim témam, ktoré chceš vyriešiť. K tomu si môžeme 1x týždenne zavolať alebo riešiť neodkladné aj cez videohovor alebo Whatsapp. Tento program je možné rozložiť na max 2 mesiace.

Budeme spoločne pracovať na tom, aby sme našli príčinu daného problému, aby si našiel vlastné vnútorné zdroje a silu na riešenie problému, pričom ťa budem podporovať a navádzať správnym smerom. Keď budeš dôverovať vlastným schopnostiam, budeš schopný robiť správne rozhodnutia podporené zdravým sebavedomím.

🧩 Konzultácie spojené s mentoringom a koučingom sú optimálnou cestou k želaným výsledkom. Tento typ spolupráce sa mi za posledné mesiace veľmi osvedčil a moji klienti sú nadmieru spokojní.

Pozri si ponuku služieb

Klikni pre bližšie informácie TU.