Ako odpustiť...?

13.11.2022

"Ako môžem odpustiť niekomu, kto mi tak veľmi ublížil?"

Toto je veľmi častá téma koučingov, aj keď častokrát nie priamo. Veľakrát sa mi stalo, že za mnou prišiel klient s nejakým svojím problémom a v rámci rozhovoru sme sa dostali k tomu, že vlastne príčinou jeho prvotného problému, je tento "skrytý".

Čo s tým?
Zranenie, ublíženie je spravidla hlboké.
Vyrieši to čas?
- Určite nevyrieši.

Pozrite si krátke video, ktoré som nahrala práve na túto tému na IG. Prišlo mi vhodnejšie ho sem umiestniť, ako opisovať danú tému do blogu.
Občas je lepšie veci počuť ako čítať.