Riešenie je v každom z nás

20.02.2022

Pri koučovaní dbám na to, aby sme spoločne s klientom vytvorili dôvernú a bezpečnú atmosféru.
Najviac mi záleží na tom, aby človek s dôverou v kouča i s dôverou v seba prichádzal sám na odpovede a vlastné riešenia, a aby ich následne aj realizoval. A aby sa plne otvoril a dôveroval procesu s prijatím a bez posudzovania.

Koučing ťa podporuje pri učení, staneš sa aktívnym tvorcom, namiesto toho, aby si sa len nechal pasívne niečo naučiť.

"Riešenie je v každom z nás."

Som tu plne pre Teba.