Presvedčenia...

20.03.2022

Presvedčenia - sú pravidlá, ktoré riadia náš život, formujú náš charakter, to kým sme, kým sa staneme, a taktiež aj to, kam v živote smerujeme.
Niektorí ho poznáte ako názor, predstava, dogma, predsudok, postoj, program, viera...

Odkiaľ ich máme?
Niektoré sme sa naučili alebo odkukali od rodičov a rodiny, v škôlke, škole, od kamarátov...

Niektoré sme sa naučili skúsenosťou, keď nám bolo niečo často opakované alebo situácia sa viackrát opakovala, prípade sa stalo niečo "silné", čo nám túto situáciu/slovo/vetu, vrylo hlboko do pamäti a stala sa našou pravdou.

Naše presvedčenia nám môžu pomáhať, v tom prípade hlavu hore a vpred! alebo nás brzdia, a vtedy si to treba uvedomiť, a ak to tak cítime, je čas s tým niečo spraviť.

Limitujúce presvedčenie vzniká z opakujúcich sa negatívnych myšlienok, alebo na základe negatívnej situácie, ktorú sme prežili. V istom momente nášho života sme sa rozhodli, že dané tvrdenie o nás je pravda a stalo sa našou realitou. Takéto presvedčenia nás následne limitujú v našom živote a v napredovaní.

Tieto obmedzujúce presvedčenia počujem všade okolo seba. Na ulici, v obchode, od priateľov a známych, od detí... jednoducho všade.
...nemám talent na jazyky, nikdy sa nenaučím po nemecky...
...peniaze kazia charakter...
...ja za to nemôžem, na vine je on!
...máme to v rodine, nič proti tomu nezmôžem...
...nemôžem chcieť všetko...

Napríklad: v detstve ti niekto povedal: "Si taký naivný, všetkému uveríš!"
A ty si to prijal ako pravdu a žiješ s presvedčením, že je to tak.

Ako zmeniť limitujúce presvedčenie na podporujúce?
✅ uvedomiť si, že ma niečo limituje - mám o sebe mienku, že niečo neviem, nie som v tom dobrý, bojím sa toho, nie je to pre mňa...
✅ vytvoriť si nové podporné presvedčenie, ktoré je opakom limitujúceho.

Môžeš si tiež položiť otázku: Kedy som sa tak rozhodol? Na základe čoho? Kto mi to povedal? Čo mi to prináša? Čo tým strácam?

S presvedčeniami sa dá krásne pracovať a zmeny bývajú spravidla veľmi rýchle. Kvalita života sa mení zo dňa na deň. Treba to len skúsiť 😉